Trek de aandacht van uw klanten en relaties
 
 

Legal

Deze website is het eigendom van de vennootschap R&B Packaging bvba.
Het beheer en de controle van de website zijn toevertrouwd aan de vennootschap R&B Packaging bvba.
R&B Packaging bvba behoudt zich het alleenrecht voor deze site zonder kennisgeving vooraf te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:
R&B Packaging bvba
Touwslagerstraat 10
9240 Zele

BE 0417199176

Rechten van intellectuele eigendom
Alle onderdelen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van de vennootschap R&B Packaging bvba aan derden die deze laatste hebben toegestaan ze te gebruiken.
Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt deze website op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een virus of computerfraude.
Toepasselijk recht
Deze website werd in België gecreëerd. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden, ongeacht enig verhaal van contractuele of onrechtmatige aard dat door R&B Packaging bvba kan worden uitgeoefend.
Voor deze site geldt het Belgische recht als het toepasselijke recht. R&B Packaging bvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de inhoud van deze website in overeenstemming is met het recht in andere landen. Op vorderingen of rechtszaken die verband houden met deze site of het gebruik van de site, is het Belgische recht van toepassing, hierbij uitsluitend de regels betreffende de wetsconflicten, tenzij voor een bepaalde transactie anders wordt aangegeven.
Omdat de inhoud van deze rubriek te allen tijde kan worden aangepast, worden de gebruikers verzocht deze rubriek geregeld te raadplegen.